Szkolenie
Wybielanie zębów

LOKALIZACJA

– ZIELONA GÓRA ul. Kupiecka 32B

NOCLEG

– pomożemy Tobie zarezerwować hotel w najbliższej okolicy

POZIOM KURSU

– podstawowy

GRUPA

– 2-4 osoby

CZAS TRWANIA

– 1 dzień (4 godziny)

ZADATEK

– 300 PLN

CENA: 1 400 złotych

– Obejmuje:

 • 1 godzina teorii
 • 3 godziny praktyk
 • Lunch i serwis kawowy
 • Ćwiczenia pod okiem trenera
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia

 

Zachęcamy do uczestnictwa w naszym szkoleniu z wybielania zębów, które zapewni szczegółowe zapoznanie się z przyczynami przebarwień oraz trafny dobór skutecznej terapii. Nasz doświadczony szkoleniowiec omówi różne metody wybielania zębów, podkreślając znaczenie zaleceń po zabiegowych.

Podczas szkolenia szczegółowo omówiony zostanie również sposób stosowania żelu wybielającego oraz obsługi lampy LED, z głównym naciskiem na bezpieczeństwo pacjenta. Po części teoretycznej zaprezentowany zostanie także pokazowy zabieg wybielania zębów przez naszego szkoleniowca. Następnie uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić zabieg etapami na modelkach, pod czujnym okiem profesjonalnego instruktora.

Na naszych szkoleniach priorytetem jest praktyka oraz przyjazna atmosfera. Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz skrypt szkoleniowy.
Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu i zdobycia wiedzy oraz umiejętności w zakresie wybielania zębów.

Serdecznie zapraszam na szkolenie

Agata Włodarczyk           

Agata Włodarczyk

AGATA WŁODARCZYK

Trener Academii

Szkolenie dotyczące wybielania zębów obejmuje różne aspekty związane z wykonaniem tego zabiegu. Podczas szkolenia omawiane są wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące gabinetu i stanowiska pracy, a także zasady aseptyki zabiegowej. Uczestnicy dowiadują się, jak powinno być wyposażone stanowisko pracy do zabiegu oraz jakie są przepisy prawne UE i PL dotyczące stosowania preparatów wybielających zęby.

W ramach szkolenia omówione są również przyczyny przebarwień zębów, zarówno wewnętrzne (związane z uwarunkowaniem genetycznym lub chorobami), jak i zewnętrzne (spowodowane lekami, dietą, paleniem tytoniu). Dostępne są informacje na temat różnych metod wybielania zębów, w tym charakterystyki tych metod i ich skuteczności.

Podczas szkolenia uczestnicy są zapoznawani z odpowiednim wyposażeniem stanowiska pracy i przygotowaniem do zabiegu. Omawiane są również środki dezynfekcyjne i higieniczne oraz ich właściwe zastosowanie. Uczestnicy dowiadują się również, jak korzystać z akcesoriów kosmetycznych i preparatów wybielających, akcesoria i lampę LED.

Szkolenie obejmuje również omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu oraz przeprowadzenie wywiadu z klientem i odpowiednią dokumentację. Bezpieczeństwo pacjenta i personelu jest również podkreślone, w tym prawidłowe monitorowanie stanu pacjenta podczas zabiegu.

Po omówieniu procedury zabiegowej, uczestnicy są zapoznawani z zaleceniami i poradami pielęgnacyjnymi, które powinny być udzielane pacjentowi po zabiegu. Omawiane są również sposoby profilaktyki przyszłych przebarwień zębów oraz zastosowanie past wybielających do codziennej pielęgnacji.

Wszystkie te elementy szkolenia mają na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia skutecznego i bezpiecznego zabiegu wybielania zębów.

 

SZKOLENIE ZAWIERA:

1. Zabieg pokazowy wykonywany na modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności.

2. Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia, wraz z omówieniem wymagań higieniczno-sanitarnych i zasad aseptyki zabiegowej.

3. Wykorzystanie środków dezynfekcyjnych i higienicznych oraz preparatów wybielających i lampy LED.

4. Przygotowanie modelek do zabiegu, w tym indywidualny wywiad z modelką, wykluczenie przeciwwskazań, uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych.

5. Przygotowanie obszaru zabiegowego i etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca, w tym kontrolowanie sposobu aplikacji preparatów i pracy z lampą LED.

6. Monitorowanie stanu pacjenta podczas zabiegu, bezpieczeństwo stosowania preparatu na tkankach miękkich, kontrolowanie ruchów ręki i technik stosowanych przy aplikacji preparatu.

7. Dokumentowanie postępów, badanie po zabiegu w celu oceny rezultatów oraz ewaluacja wyników zabiegu i ewentualne powtórzenie zabiegu.

8. Pielęgnacja po zabiegu, wskazówki i zalecenia dotyczące użytkowania past wybielających do codziennej pielęgnacji, profilaktyka przyszłych przebarwień zębów oraz porady pielęgnacyjne na przyszłość.

dzień1

Nauka teoretyczna
Praca na modelkch

1 400 PLN

Cena szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych zgodnie z polityką prywatności*

  Zapytaj o dofinansowanie

  Telefon: +48 727 520 569

  E-mail: szkolenia@ladonna.pl

  Zapisz się na szkolenie

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych zgodnie z polityką prywatności*

   Zapytaj o dofinansowanie

   Telefon: +48 727 520 569

   E-mail: szkolenia@ladonna.pl